Najnowsze wpisy

Walne Zebranie Delegatów Okręgu

W dniu 15 marca 2015 r o godz 10.00 w Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Tarnobrzeg ul  Wyspiańskiego 3 odbędzie Walne Zebranie Delegatów Okręgu Tarnobrzeg.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.

4.Wybór Komisji Mandatowej.

5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Sprawozdanie Zarządu Okręgu z działalności za 2014 r.

7.Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

8..Sprawozdanie Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej za 2014 r.

9.Dyskusja nad sprawozdaniami.

10.Udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu za 2014 r.

11.Wybór Komisji Matki .

12.Wybór Prezesa Okręgu.

13.Wybór Komisji skrutacyjnej do wyboru Prezesa Zarządu Okręgu .

14.Wybór:

- Zarządu Okręgu

-Okręgowej Komisji Rewizyjnej

-Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej

-Delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów

15.Wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.

16.Podjęcie Uchwał w sprawie :preliminarza budżetowego na 2015 r.,rywalizacji lotowej Okręgu na 2015 r.

17.Przedstawienie Planu Lotów Okręgowych na 2015 r.

18.Dyskusja, wolne wnioski i zakończenie zebrania.

  1. Podziękowanie Komentowanie nie jest możliwe
  2. Wyprzedaż mistrzowskich gołębi – Jana Wardacha Komentowanie nie jest możliwe
  3. Zakończenie sezonu 2014 08-11-2014 rok w punkcie wkładań sekcji nr. 1 Komentowanie nie jest możliwe
  4. Loty próbne gołębi młodych Komentowanie nie jest możliwe
  5. Rywalizacja Okręowa Komentowanie nie jest możliwe
  6. Wspólne loty Komentowanie nie jest możliwe
  7. Schenebeck 2 – .Otwarcie zegarów 27.07.2014 o godz. 21:00 Komentowanie nie jest możliwe
  8. Wkładanie na Schonebeck ! Komentowanie nie jest możliwe
  9. Nakło 4 w dniu 5.07.14 wypuszczono o godz. 6.00 zegary na 14.00 Komentowanie nie jest możliwe